به گزارش موسسه فیلم وعکس سرخه، یکی از رویدادهای نجومی شناخته شده که در مردادماه رخ می دهد پدیده بارش شهابی پرساووشی است. این بارش از اوایل مردادماه آغاز می شود و در ۲۱ و ۲۲ همین ماه به اوج می رسد.

تصویر آذرگوی بارش شهابی پرساووشی در دماوند

زمانیکه این رویداد به اوج می رسد می توان در آسمان، بارش های شهابی که منشاء آن گرد و غبار بازمانده از دنباله دار سوئیفت تاتل p/۱۰۹ است را دید.


رویدادنجومی پرساووشی در تهران

کانون بارش شهابی، صورت فلکی پرساووش است.


بارش شهابی پرساووشی در تهران

وقتی دنباله دارها به نزدیک خورشید می رسند، غبارهای سطح دنباله دار در فضا (مسیر حرکت دنباله دار) رها می شوند و در نهایت دنباله ای را به وجود می آورند که با عبور زمین از بین این ذرات بارش شهابی پدید می آید. این پدیده در سراسر جهان قابل مشاهده بوده است.


بارش شهابی پرساووشی در امریکا

به گزارش مهر، این تصاویر به ترتیب توسط سید مرتضی سیدی مقدم، احسان عبداللهی، پویا جهانگیری، و Brian Emfinger از آمریکا عکاسی شده است.