افتتاح واحد تولیدی با نام تجاری گون آی در تبریز

محصولات این شرکت عبارت  است از دستمال سفره ، دستمال کاغذی ، دستمال ماشین و …

این شرکت در آینده نزدیک قصد دارد تولیدپوشاک بچه از سال آینده آغاز کند .

این شرکت با مدیریت و اعضای هیت مدیره جوان در نظر دارد از افراد بومی جوان منطقه استخدام به عمل آورد.