: شعبه ارتش، خیابان ارتش جنوبی، بالاتر از اداره پست مرکزی، موسسه فیلم و عکس سرخه
: ۳۵۴۲۷۱۹۰-۳۵۴۰۴۷۲۱
: info@sorkheh.com

ما را در آپارات و یوتیوب دنبال کنید