هارولد ادوارد اجرتون یکی از عکاسان برترجهان

Harold Edgerton

عکاسی سرخه

هارولد ادوارد اجرتون درسال ۱۹۰۳در آمریکا بدنیا آمد. از کودکی به عکاسی و الکترونیک علاقمند شد و در رشته الکترونیک وارد دانشگاه mitگردید.هارولد ادوارد اجرتون در سال۱۹۳۱  فلاش دوربین عکاسی را به مفهوم امروزی ساخت و توانست اتفاقات سریعی را به تصویر بکشد که چشم انسان قادر به دیدن و تشخیص آنها نیست.   اهارولد ادوارد اجرتون خود را هرگز هنرمند ندانسته و خود می گوید “من فقط به دنبال واقعیات هستم” ولی موضوعات غیر عادی, ترکیب بندی هنرمندانه موضوعات و استفاده از رنگهای زنده باعث شده در زمره هنرمندان عکاس معاصر درآید. اهمیت کارهای هارولد ادوارد اجرتون زمانی بیشتر می شود که یادآوری کنیم او عکسهایش را در زمان دوربینهای آنالوگ ثبت کرده. عکسهایی که حتی با تکنولوژی دیجیتال امروزی گرفتن آنها بسیار مشکل و بعضا ناممکن می نماید.جرتون در سال۱۹۹۰در سن ۸۶ سالگی درگذشت. هارولد ادوارد اجرتون هنرمندی بود که مرزهای هنر, علم و سرگرمی را در در هم آمیخت