آندره کرتژ

۲

آندره کرتژ عکاس نام آور مجارستانی در۲ جولای ۱۸۹۴ متولد شد
وی قبل از عکس گرفتن عکسها را در ذهن خود به تصویر می کشید.در این باره خود می گوید:وقتی که تصاویر را به صورت ذهنی ترکیب میکردم یقین داشتم آنچه را که از عکاسی میخواهم  بدست خواهم آورد

او عقیده داشت که در واقعیت زندگی،اشیاء، نه خیلی واضح هستند و نه خیلی روشن  .در این باره می گوید:من یک واقع گرای هستم و دوست دارم اشیا را آنچه که هستند ثبت کنم.کمی محو و کشیده باشند و در عین حال ، انعکاس درست واقعیت هستند.

فعالیت های هنری او با توجه به زندگی و موقعیت هایی که کسب کرده به چهار دوره تقسیم می شود: دوره مجارستانی، دوره فرانسوی،دوره آمریکایی و در نهایت دوره بین المللی.

در عکس زیر با انتخاب یک زاویه ی منحصر به فرد برای عکاسی می توان نبوغ آندره را نشان داد که یکی از پایه های برج ایفل را به تصویر کشیده انحنای سایه ی برج بر روی زمین و همچنین آدمهایی از چنین ارتفاعی خیلی ریز شده اند و باز هم سایه ی آدمها بر روی زمین از جمله موارد قابل توجه استکرتژ مدیونیم  .آندره کرتژ در سال ۱۹۸۵ در سن ۹۱ سالگی درگذشت .